Požehnanie priestorov základnej školy Andreja Hlinku

Po odpustovej slávnosti celebrujúci kňaz a slávnostný kazateľ bol pozvaný okrem slávenia odpustovej liturgie aj k posväteniu priestorov farskej budovy a školy. V našej škole sa uskutočnila rekonštrukcia podkrovia pre väčší počet žiakov prvého ročníka. Realizácia tejto zákazky bude stáť našu farnosť niečo cez 400.000,-€. Ale o tom podrobnejšie niekedy v nasledujúcom článku. Kazateľ posvätil tieto nové priestory ZŠ. K požehnaní týchto priestoroch boli pozvaní aj veriaci. Po posviacke bola pre veriacich možnosť nahliadnuť do ukončenej realizácie podkrovia. Po požehnaní bola pre veriacich pripravená recepcia, teda malé pohostenie a občerstvenie.