Sviatosť zmierenia

Čo je sviatosť zmierenia?

Sviatosť zmierenia je sviatosť, počas ktorej sa penitent (kajúcnik) vyznáva zo svojich ľahkých a ťažkých hriechov kňazovi alebo biskupovi prostredníctvom tzv. ušnej spovede alebo súkromnej, individuálnej spovede. Je to istá forma duchovnej terapie, ktorá má pomôcť človeku napredovať v duchovnom živote, uzdraviť zranenia spôsobené hriechom a zároveň je to prejav kajúcnosti a vďačnosti voči Bohu.

Epitímia môže byť aj úsilím aspoň čiastočne vynahradiť dôsledky spáchaných hriechov konaním dobra. Kňaz udeľuje odpustenie v mene Božom. V rímskokatolíckej a pravoslávnej cirkvi je spoveď jednou zo siedmich sviatostí. Všeobecné rozhrešenie je možné len za úzko vymedzených podmienok.


Kedy môžete pristúpiť k svätej spovedi?

Ku sviatosti zmierenia je možné pristúpiť každý deň polhodinu pred sv. omšou. Prvý piatok v mesiaci je možné vyspovedať sa polhodinu po rannej sv. omši a hodinu pred večernou sv. omšou.