Prvé sväté prijímanie

Čo je sviatosť eucharistie?

Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obetou Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová.

Vtedy sa mení sa podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého. Sväté prijímanie sa podáva vkladaním do úst, víno prijíma kňaz prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.). Eucharistiu má katolík prijať aspoň raz do roka, hlavne počas Veľkonočného obdobia.

Kto môže prijať eucharistiu?

Podmienkou k tomu, aby človek mohol prijať eucharistiu – sväté prijímanie, je milosť posväcujúca v duši, teda musí jej predchádzať sviatosť pokánia – svätá spoveď, človek musí svoje hriechy oľutovať a Eucharistický pôst 1 hodinu pred sv. prijímaním.

Účinky prijímania sviatosti eucharistie

  1. Zjednotenie s Kristom
  2. Rozmnoženie milosti
  3. Sväté prijímanie nás chráni pred smrteľnými hriechmi
  4. Odpustenie všedných hriechov
  5. Spoločenstvo s bratmi a sestrami – pokoj medzi ľuďmi – zjednocovanie Cirkvi
  6. Kristus povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, bude mať večný život.“

Prvé sväté prijímanie

Katechéza

Cieľom katechézy nie je iba príprava dieťaťa na prvé sv. prijímanie, ale aj na sviatostný život, ktorý má žiť aj po slávnosti prvého sv. prijímania. Katechetická príprava pozostáva zo stretnutí počas hodín náboženstva. Stretnutia sa usilujú poskytnúť náboženské vedomosti a duchovnú formáciu. 

Nedeľná sv. omša – Spomni, aby si sviatočný deň svätil

Nedeľa a sviatočný deň sú privilegovaným časom, kedy sa schádzame na slávení Eucharistie. Dieťa môže byť na sv. omši v ktoromkoľvek kostole, kňaz ale dieťa potrebuje evidovať ako aktívne.