Upratovanie kostola

Skupiny zabezpečujúce upratovanie kostola:

 1. Saleziánski spolupracovníci
 2. Vyšný koniec
 3. Skupina Daniely Hýravej
 4. Skupina Marty Bednárikovej
 5. Skupina Vladimíra Janigu
 6. Skupina susediek z ul. Andreja Hlinku
 7. Skupina divadelných ochotníkov
 8. Skupina rodiny Babalovej
 9. Susedky od benzínky
 10. Rodina Hatalova Honvíd
 11. Rodina Ferenčíková
 12. Ul. černovských martýrov
 13. Ul. Björsonova
 14. Rodina Bačkorová pri Váhu
 15. Skupina 16
 16. Skupina Berky Sliačanovej
 17. Skupina rod. Búrošovej
 18. Skupina Martiny Šnaukovej
 19. Skupina rodiny Papčovej
 20. Skupina p. Darilovej
 21. Mládež