Fatimské pobožnosti

Vo Fatime 13. 5. 1917 Matka Božia prišla oznámiť rozhodujúce obdobie dejín spásy, v ktorom vyvrcholí boj proti Bohu a tento sa skončí definitívnym Božím víťazstvom. Zjavila nám aj to, že ona bude tá, ktorá nás k tomu víťazstvu privedie a preto to veľké Božie víťazstvo bude triumfom jej Nepoškvrneného Srdca. Odvtedy uplynul istý čas a môžeme teda vidieť aj určitý postup, ktorým nás Matka Božia vedie k prisľúbenému víťazstvu. Vo Fatime žiadala len to najelementárnejšie pre duchovný život: modlitbu, pokánie, obrátenie, obety zaň. O osem rokov neskôr, až keď toto bolo už čiastočne prijaté, zjavuje sa Matka Božia 10. decembra 1925 sestre Lucii v jej kláštornej cele a žiada  šíriť zmierne pobožnosti v prvé soboty v mesiaci, dnešné fatimské soboty a povedala jej:

“Povedz všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa tretiu časť ruženca a strávia so mnou 15 minút v rozjímaní o pätnástich tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči mne, že im sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, potrebnými na spásu ich duše.”

Začína mobilizovať tých, ktorí jej fatimskú výzvu prijali a žiada splniť päť požiadaviek pre prvé soboty:

  • spoveď
  • sväté prijímanie
  • modlitba ruženca
  • rozjímanie o jeho tajomstvách
  • úmysel odčiniť urážky spôsobené jej Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

V našej farnosti prebieha každú prvú sobotu v mesiaci sv. ruženec o 7:00, pokračuje sv. omša, po sv. prijímaní nasleduje krátka adorácia a obrad sa ukončuje slávnostným požehnaním.