(+421) 044/430 00 17
verianrusnak@gmail.com

Pohreby

Kresťanský pohreb je službou lásky, ktorú dané spoločenstvo preukazuje svojim mŕtvym. Má účasť na žiali pozostalých, zároveň si však uvedomuje posolstvo Veľkej noci. Veď zomierame v Kristovi, aby sme spolu s ním slávili zmŕtvychvstanie. Pohreb sa vybavuje spravidla v súčinnosti s obcou, farnosťou a…

Viac info

Sviatosť pomazania chorých

Čo je sviatosť pomazania chorých? Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho…

Viac info

Sviatosť manželstva

Ako postupovať pri uzatváraní sviatosti manželstva v našej farnosti? Sviatosť manželstva sa má uzatvárať vo farnosti, do ktorej patrí jeden zo snúbencov na základe trvalého alebo prechodného pobytu (kán.1115 CIC). Ak sú vážne a opodstatnené dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť manželstva vo…

Viac info

Sviatosť birmovania

Čo je sviatosť birmovania? Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorou nás Duch Svätý robí svedkami Ježiša Krista.Zdokonaľuje v nás krstnú milosť a dáva nám Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás…

Viac info

Prvé sväté prijímanie

Čo je sviatosť eucharistie? Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obetou Cirkvi. Konsekráciou sa mení…

Viac info

Sviatosť zmierenia

Čo je sviatosť zmierenia? Sviatosť zmierenia je sviatosť, počas ktorej sa penitent (kajúcnik) vyznáva zo svojich ľahkých a ťažkých hriechov kňazovi alebo biskupovi prostredníctvom tzv. ušnej spovede alebo súkromnej, individuálnej spovede. Je to istá forma duchovnej terapie, ktorá má pomôcť človeku napredovať v duchovnom živote, uzdraviť zranenia spôsobené…

Viac info

Krst

Čo je to sviatosť krstu? Krst v preklade znamená ponorenie do vody. Je to sviatosť, ktorej účinkami sú zmytie dedičného hriechu, odpustenie hriechov a zjednotenie sa s Kristom ako ním vykúpené Božie dieťa. Krst je prvou sviatosťou, bez ktorej nemožno prijať iné sviatosti. Krst…

Viac info