Kontakty a úradné hodiny

vdp. PaedDr. ThDr. Jaroslav Rusnák, PhD.
farský administrátor

Úradné hodiny:
Pondelok, streda a piatok od 8:00 do 10:00.

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Černovských martýrov 410/22
034 06 Ružomberok – Černová

Kontakt:
E-mail: cernova@kapitula.sk
verianrusnak@gmail.com
Telefón: 044/430 00 17

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa: SK 17 0900 000000 0056711426
Poštová banka: SK 56 6500 000000 0094000203