Krst

Čo je to sviatosť krstu?

Krst v preklade znamená ponorenie do vody. Je to sviatosť, ktorej účinkami sú zmytie dedičného hriechu, odpustenie hriechov a zjednotenie sa s Kristom ako ním vykúpené Božie dieťa.

Krst je prvou sviatosťou, bez ktorej nemožno prijať iné sviatosti. Krst je schopný prijať každý dosiaľ nepokrstený človek.

„Krstom je človek oslobodený od hriechu, znovuzrodený do nového života, oblečený do Krista a začlenený do Cirkvi.“

Táto sviatosť zmýva dedičný hriech i všetky osobné hriechy, dáva mu Božiu milosť, udeľuje teologálne čnosti a dary Ducha Svätého. Bez krstu nikto nevojde do Božieho kráľovstva.


Čo potrebujete?


Krst sú povinní prísť zahlásiť rodičia dieťaťa osobne ( alebo aspoň jeden rodič) na farský úrad. Potrebné je so sebou priniesť:

  • sobášny list, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a krstné listy krstných rodičov.

Zahlásiť sa je možné každý deň v úradných hodinách, najneskôr však do piatka v tom týždni, v ktorom má byť dieťa pokrstené.

Krstní rodičia musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k svätému prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. Ak sú krstní rodičia manželia alebo ak niekto z nich je už v manželskom zväzku, je potrebné mať cirkevný sobáš.