Slávnosť Všetkých svätých a pamiatka na všetkých zosnulých.

Na základe svojej povzbudenosti nad veriacimi farnosti prehlasujem, že nábožne, dôstojne a úctivo sme prežili slávnosť Všetkých svätých a pamiatku zosnulých. Počas celého dušičkového obdobia sme prežívali čas modlitieb za tých, ktorých sme milovali a predišli nás na ceste do večnosti. Celá oktáva bola v skutku prežívaná duchovne a nábožne za peknej účasti veriacich. Odpočinutie večné daj dušiam o Pane!