Vianočné sviatky a nový rok.

     Je dôležité prežívať Vianočné sviatky a teda narodenie nášho Pána. Aj táto naša farnosť nábožne a s radostným srdcom v plnej účasti na svätých omšiach prežila krásu Božieho narodenia. Polnočná svätá omša, pastierska svätá omša a deň Narodenia Pána bol požehnaním ako pre iné farnosti a celej Cirkvi tak aj pre nás Černovčanov. Ukončenie starého roka a príchod nového roka na slávnosť Bohorodičky Panny Márie si veriaci našej farnosti tiež nábožne uctili účasťou na svätých omšiach. Na konci roka sme v peknom počte ďakovali a na nový rok sme v peknom počte na liturgii prosili všemohúceho o nové dary v novom kalendárnom roku.