Úcta k starším v mesiaci október

Tak ako každý rok je zvykom si spomenúť na našich starších veriacich v dôchodkovom veku, že nielen mesiac október je tu pre nich a venovať im trocha pozornosti. V jednu nedeľu konkrétne v nedeľu 16.10. som sa chcel stretnúť aj duchovným

mostom spojeným cez on-line vysielanie s veriacimi, ktorým stav či už fyzickej mobility, alebo veku nedovoľuje prísť medzi nás sem do Božieho chrámu. S veriacimi farnosti, ktorí prišli do Božieho chrámu a obetovali svoj nedeľný čas sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a svätý ruženec. Chcem sa im poďakovať, že prijali moju výzvu a prišli do kostola spolu so mnou obetovať svoj drahocenný nedeľný čas za našich starých, chorých a opustených. Prišli v peknom počte. Po modlitbách som sa prihovoril veriacim ktorí boli na pobožnosti niekoľkými slovami a poďakoval som im za rodičovstvo svojich detí a deti ich detí. Možno ich potešila aj sladkosť v podobe sladkej čokolády. Tým, ktorí prišli sa spolu so mnou modliť za starých, chorých a opustených veriacich našej farnosti sa chcem zo srdca poďakovať.