Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie

Je mojím zvykom, že ku každému odpustovému sláveniu vo farnosti predchádza duchovná príprava a teda duchovná obnova. Aj tento rok sme pred najväčšou slávnosťou týkajúcej sa našej farnosti pripravili pre veriacich duchovný program. Ten pozostával zo štyroch dní. Začali sme dňom štvrtkom sviatosťou zmierenie, kde mi prišli na pomoc kňazi z okolitých farnosti. Štvrtkový program pokračoval svätým ružencom, svätou omšou a hodinovou Eucharistickou adoráciou mladých.

Za ich prípravu ktorá spočívala v meditácii, zamyslení a duchovných piesni sa chcem srdečne poďakovať. V piatok pocítili prítomnosť Kristovej lásky aj chorí, starí a opustení prvopiatkari. Spoločne sme sa spojením cez on-line prenos stretli s Kristom, Pannou Máriou aby mohli získavať už v stave posväcujúcej milosti účasť na liturgických úkonoch a liturgických sláveniach. Po svätom ruženci, svätej omši a prvopiatkovej adorácii sme vyšli do ulíc našej mestskej časti putovať s Kristom na jeho krížovej ceste. Atmosféra bola vynikajúca a mala nostalgický charakter. Modlitba krížovej cesty by mala byť súčasťou každej prípravy odpustovej slávnosti. Sobota bola taktiež nabitá duchovným programom. Ráno svätá omša 7:30 hod., ranné chvály – laudy a po ranných chválach ktoré boli o 8:00 hod. sme vystavili k celodennej poklone Najsvätejšiu sviatosť Oltárnu. Veriaci mohli prísť pokloniť sa počas dňa Eucharistickému Kristovi. Sviatosť bola vystavená do večernej modlitby svätého ruženca. Pokračovali sme modlitbou svätého ruženca a svätou omšou. Nedeľa bola prežívaná odpustovou slávnosťou farnosti. Svätá omša o 7:30 a slávnostná svätá omša o 10:00 hod. Slávnostnú svätú omšu viedol kňaz Ľubickej farnosti a rodák z blízkeho Martinčeka PhDr. PaedDr. Martin Skladaný. Atmosféra bola duchom vynikajúca za účasti plného kostola veriacich. Ďakujem dobrotivému Pánovi, za dar Jeho matky Márie nám čo sme účastníkmi putujúcej Cirkvi tu na zemi. Som presvedčený, že by Andrej Hlinka mal aj z tejto slávnosti veľkú radosť šírením jeho odkazu.