(+421) 044/430 00 17
verianrusnak@gmail.com

Vianočné sviatky a nový rok.

     Je dôležité prežívať Vianočné sviatky a teda narodenie nášho Pána. Aj táto naša farnosť nábožne a s radostným srdcom v plnej účasti na svätých omšiach prežila krásu Božieho narodenia. Polnočná svätá omša, pastierska svätá omša a deň Narodenia Pána bol požehnaním ako pre iné farnosti a celej Cirkvi tak…

Viac info

Mesiac október je mesiacom úcty k Ružencovej Panny Márie

Mesiac október je mesiacom, ktorý zvlášť ako iné mesiace je najbližšie farnosti Černová. Dôvodom sú viaceré udalosti odohrávajúce sa v dejinách tejto prímestskej časti Ružomberok. Ako prvý a dôležitý fenomén je fakt, že farnosť Černová pri stavbe kostola dostala titul Ružencovej Panny Márie. Je to úžasné…

Viac info

Černovská tragédia a jej 115.výročie

Dnes si pri mohyle Černovskej tragédie spomenieme na obete, ktoré poloťili svoje životy za oddanosť slovenskému národu. Je tomu už 115 rokov čo posviacka kostola mala neúspešnú dohru. Posviacka kostola sa nekonala. Černovská tragédia (iné názvy: černovský masaker, černovská masakra v Černovej, udalosti v…

Viac info

Blížiace sa obdobie Všetkých svätých a „dušičiek“

     Začínajúci mesiac november je úzko spojený s dňami, kedy si s hlbokou úctou spomíname na svätých, ktorí svojím spôsobom života mali čo povedať všetkým generáciám a to minulým i budúcim. Ich život je ako správne a duchovné značenie cesty vedúcej do večnosti. Tak isto pozornosť patrí aj tým,…

Viac info

Návšteva z predchádzajúcej farnosti

Pred týždňom sa mi ozval môj nástupca z farnosti Brezovica, že jeho farnosť má túžbu navštíviť benediktínsky kláštor v Sampore, chcú mať svätú omšu na Starých Horách a chcú ma prísť navštíviť do farnosti Černová. Potešil som sa tejto výzve. Očakával som ich okolo 16:30 hod. Pricestovali…

Viac info

Úcta k starším v mesiaci október

Tak ako každý rok je zvykom si spomenúť na našich starších veriacich v dôchodkovom veku, že nielen mesiac október je tu pre nich a venovať im trocha pozornosti. V jednu nedeľu konkrétne v nedeľu 16.10. som sa chcel stretnúť aj duchovným mostom spojeným cez…

Viac info