(+421) 044/430 00 17
verianrusnak@gmail.com

Nový diecézny biskup pre Spišskú diecézu

Dňa 8. septembra 2023, na sviatok Narodenia Panny Márie, vymenoval Svätý Otec František nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním dp. prof. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Spišská diecéza tak dostala po takmer troch rokoch nového diecézneho biskupa, ktorý…

Viac info

Pohreby

Kresťanský pohreb je službou lásky, ktorú dané spoločenstvo preukazuje svojim mŕtvym. Má účasť na žiali pozostalých, zároveň si však uvedomuje posolstvo Veľkej noci. Veď zomierame v Kristovi, aby sme spolu s ním slávili zmŕtvychvstanie. Pohreb sa vybavuje spravidla v súčinnosti s obcou, farnosťou a…

Viac info

Sviatosť pomazania chorých

Čo je sviatosť pomazania chorých? Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho…

Viac info

Sviatosť manželstva

Ako postupovať pri uzatváraní sviatosti manželstva v našej farnosti? Sviatosť manželstva sa má uzatvárať vo farnosti, do ktorej patrí jeden zo snúbencov na základe trvalého alebo prechodného pobytu (kán.1115 CIC). Ak sú vážne a opodstatnené dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť manželstva vo…

Viac info